DNV GL Danmark

Risikohåndtering er en god forretning

Gør din virksomheds risici til muligheder via risikobaseret tænkning (Risk Based Thinking)

SHARE:
PRINT:
Ball game - avoiding the pit falls

Alle aktiviteter i din virksomhed indebærer en lang række forskellige risici. Risici, der kan have en negativ indvirkning på miljø-, sikkerheds- og samfundsmæssige områder samt gøre skade på din virksomheds omdømme og økonomiske præstationer.For at fungere i et miljø fyldt med usikkerhed og opbygge en bæredygtig forretning over tid har din virksomhed derfor brug for en effektiv risikostyring.

Vi klæder jer på

Vores portefølje til risikostyring er primært inspireret af den mest anvendte internationale standard for risikostyring - ISO 31000. Vi hjælper dig med at forstå de grundlæggende principper for risikostyring, vurdere din virksomheds modenhed og mangler samt integrere risikostyringen i jeres nuværende styringssystem. Når din virksomhed har implementeret en solid risikostyringsplatform og en risikobaseret tænkning, står I samtidig bedre rustet til at overgå til de nye ISO 2015-standarder. De nye standarder har netop til formål at implementere en systematisk tilgang til at håndtere risici.

Gode muligheder for at gå forrest 

I vores 2017-undersøgelse om risikostyring spurgte vi respondenter fra 1.563 virksomheder om deres opmærksomhed på og anvendelse af risikostyringsmetoder og -teknikker. Undersøgelsen viste, at disse metoder kun var kendt og brugt af et mindre antal af respondenterne. Det giver gode muligheder for at positionere sig som ledende virksomhed i sin branche.

Risk Management maturity

In our 2017 survey on Risk Management we asked respondents from 1563 companies about their awareness and use of Risk Management methodologies and techniques. The survey showed that these methodologies were known and used by a minority, which poses an opportunity for companies that seeks a leadership position in their industry.