DNV GL Danmark

Få din PSO afgift reduceret

SHARE:
PRINT:
Renewables into the grid

Energistyrelsen yder et tilskud på virksomhedens PSO-betaling på 7 øre pr. kWh, hvis virksomheden til gengæld gennemfører el-besparelsesprojekter med under 5 års simpel tilbagebetalingstid. Formelt set indgår virksomheden en aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering. Og bordet fanger - der skal leves op til kravene.  Tilskuddet indgår som et led i regeringens vækstpakke og har til formål at styrke virksomhedernes konkurrenceevne ved at nedbringe PSO-udgifterne frem mod 2020. Der er sat 185 mio. kr. af årligt til støtten.

reduceret pso-udgiften

Sådan får du reduceret PSO-udgiften

Såkaldt ‘el-intensive’ virksomheder kan få et tilskud på 7 øre pr. kWh på deres PSO-betaling. Betingelsen er, at virksomheden opfylder en række formelle krav til energiledelse og er parat til at gennemføre væsentlige besparelser på elforbruget.

Tilskuddet indgår som et led i regeringens vækstpakke og har til formål at styrke virksomhedernes konkurrenceevne ved at nedbringe PSO-udgifterne frem mod 2020. Der er sat 185 mio. kr. af årligt til støtten.

Læs artiklen her
merværdi ISO 50001

Merværdi med din ISO 50001

En ISO 50001 undtager ikke blot et energisyn, men er med til at give bæredygtige forretningsgange og økonomisk gevinst. I kan få dokumenteret jeres aktive indsats på energiområdet og dermed profilere jeres virksomhed, som en der gør noget for klima og miljø. Det er ikke kun Energistyrelsen, der har fokus på energiforbruget. Interessenter og kunder stiller også stigende krav om at handle med bæredygtige virksomheder. En certificering styrker derfor jeres virksomhed, og er måske den marginal, der gør, at I bliver valgt frem for andre virksomheder. 

Læs mere om ISO 50001
energiledelse hos velux

Energiledelsescertificering hos VELUX Gruppen

Som virksomhed kan du opfylde EU’s nye Energi Effektiviserings Direktiv (EED) ved at gennemføre et energisyn eller ved at blive energiledelsecertificeret efter ISO 50001 standarden.

VELUX Gruppen har valgt det sidste for at gøre vinduesvirksomheden mere bæredygtig og energieffektiv med en grønnere profil.

 

Læs VELUX Gruppens overvejelser i forbindelse med energiledelses-certificering efter ISO 50001 standarden.

Hent artiklen her (på dansk)