DNV GL Danmark

10 trin til certificering

Sådan bliver din virksomhed certificeret

Kontakt os for yderligere information

Kontakt os for mere information

Kontakt os

Har du hentet vores guides?

Klik her

1. Identificer jeres vigtigste drivkræfter

Vi anbefaler, at I på ledelsesniveau nøje definerer jeres vigtigste drivkræfter for at indføre et ledelsessystem. Stil jer selv spørgsmålet; 'hvad ønsker vi konkret at få ud af indsatsen?'

2.  Skaf standarden

Køb en kopi af standarden.

3. Definer jeres strategi

For at kunne implementere et ledelsessystem med succes, er det nødvendigt, at ledelsen går engageret til værks og definerer en klar strategi. Start med formelt at formulere jeres politik og målsætninger ud fra kravene i standarden. Og sørg for at gøre det målbart, så I løbende kan demonstrere forbedringerne.

4. Planlæg realistisk

En certificering kræver nøje planlægning. Der skal afsættes de nødvendige ressourcer til at udvikle ledelsessystemet, og de skal gøres tilgængelige. Vær realistisk med tidsplanerne og sørg for, at ansvaret deles i hele organisationen - og ikke blot tildeles cheferne for sikkerhed, kvalitet eller miljø. En formel projektplan for implementeringen er ikke et decideret krav for at blive certificeret, men vi anbefaler klart, at I gør det, så rollefordeling, deadlines og indsatser bliver nøje defineret fra start.

5. Kend dine processer

Certificeringen kræver, at I formelt beskriver samspillet mellem processerne i ledelsessystemet. Det kan I klare ved en simpel procesoversigt for jeres specifikke organisation. Oversigten skal identificere de centrale processer og ligeledes angive ressourcer, kontrol, dokumentation og optegnelser for jeres ledelsessystem. Sørg for, at oversigten valideres i hele jeres virksomhed, så I er sikre på, at ingen områder eller interaktioner bliver overset. Efterhånden som systemet udvikler sig, bør procesoversigten ligeledes opdateres og rettes til.

6. Definer jeres uddannelsesbehov

Certificering kræver, at I grundigt identificerer de krav til kompetencerhos jeres medarbejdere, der er omfattet af ledelsessystemet . Teamledere, medarbejdere og interne auditorer skal alle leve op til en række kompetencekrav, som ind imellem vil kræve ekstern uddannelse. Der udbydes en lang række kompetencegivende kurser, workshops og seminarer, som klæder jer på til indsatsen. Sørg også for at definere, hvordan I vil måle effekten af uddannelsen.

7. Få styr på dokumentationen

Certificering kræver kontrolleret dokumentation af jeres politik, jeres manualer og procedurer samt visse optegnelser. Det er dog ikke målet, at jeres kontrol skal munde ud i overdetaljerede dokumenter - gør det kort og operationelt. De nødvendige procedurer bør udarbejdes og udvikles i tæt samarbejde med det personale, der bliver involveret i dokumentationsarbejdet.

8. Implementer jeres ledelsessystem

Udnævn interne auditorer til at måle og registrere systemet, så I sikrer, at det gennemføres korrekt og lever op til kravene i standarden. Desuden skal I udarbejde en ledelsesberetning for at sikre systemets fortsatte egnethed, tilstrækkelighed og effektivitet. I skal demonstrere en effektiv gennemførelse af ledelsessystemet - og eventuelle korrigerende og forebyggende handlinger skal identificeres.

9. Overvej en forudgående audit

Ved at lade jeres certificeringsorgan gennemføre et præ-audit eller en gap-analyse får din virksomhed identificeret de huller, der måtte være mellem kravene i standarden og jeres eksisterende processer. Et præ-audit kan udføres på ethvert tidspunkt og er uafhængig af certificeringsprocessen.

10. Klar til certificering

Brug kun et nationalt akkrediteret certificeringsorgan. Den indledende certificering er en to-trins proces. Første del foregår i din virksomhed, hvor jeres processer og dokumentation bliver gennemgået for at vurdere, om I lever op til standarden. Dernæst følger endnu et audit, hvor I bliver tildelt et akkrediteret certifikat. Sørg for tidligt at indgå i dialog med jeres valgte certificeringsorgan, så I får planlagt certificeringen ordentligt.

Kontakt os for yderligere information

Kontakt os for mere information

Kontakt os

Har du hentet vores guides?

Klik her