DNV GL Danmark

Status på den nye ISO 45001

SHARE:
PRINT:
OHSAS 18001
Til september sætter projektkomiteen og dets arbejdsgruppe sig sammen for at afgøre det videre forløb for den nye ISO 45001-standard. Den endelige standard forventes tidligst at blive frigivet til december, men allerede nu kan man se de vigtigste ændringer og forberede sig på dem.
Contact:

Der er blevet afholdt fire møder, siden afstemningen om den første DIS-udkast. På møderne har man forholdt sig til de ca. 3.000 kommentarer udkastet affødte for at kunne levere en konsekvent, revideret tekst. De vigtigste ændringer mellem det første og det andet udkast er: 

  • Bedre overensstemmelse med kravene i ISO 14001: 2015 
  • Forbedrede nøgledefinitioner og bedre konsistens i de anvendte udtryk 
  • Revideret nummerering af klausulerne 
  • Opdaterede procedurer for efterforskning af hændelser 
  • Komplet revidering af Bilag A 

(Se vedlagte dokument for en mere udførlig liste over forskellene.)

Der var bred opbakning til det tilrettede DIS-udkast. Hele 88 procent af de stemmeberettigede stemte ja til udkastet, hvilket er en del over minimumskravet på 66,6 procent tilslutning.

Endelig udgivelse af standarden 

Trods tilslutningen er den endelige udgivelse af standarden endnu ikke fastlagt. Her er, hvad vi ved på nuværende tidspunkt (august 2017):

  1. Til september samles projektkomiteen og dets arbejdsgruppe i Melaka (Malaysia), hvor det skal besluttes, om der skal udgives en såkaldt FDIS (Final Draft International Standard) - eller om man blot holder fast i det andet DIS-udkast
  2. Skal der ikke udgives en FDIS, forventes offentliggørelsen af den nye standard at ske allerede til december 2017
  3. Skal der derimod udgives en FDIS, forventes offentliggørelsen først at komme i første kvartal 2018

DNV GL deltager i udviklingen af standarden - både gennem ’Den Uafhængige Internationale Organisation for Certificering’ (IIOC) og direkte gennem repræsentation i projektudvalget.

Hvad kan du gøre allerede nu? 

Start med at erhverve det nye udkast og få indsigt i de temaer, der kommer med i den endelig version. Som kunde er du naturligvis også velkommen til at kontakte os, da vi via vores revisionsmetode ’Next Generation Risk Based Certification’ kan guide dig i den rigtige retning. Metoden repræsenterer et bredt syn på en organisations interessenter, risici og muligheder for at optimere styringssystemet. 

"Jeg foreslår, at man fortsætter med sit nuværende program og parallelt begynder at forberede sig til at sikre en lettere migrering. Overvejer man at overgå fra OHSAS 18001 til ISO 45001, kan vores DNV GL kontakter rådgive om de nødvendige handlinger - herunder også, hvordan man griber det an i praksis”, siger Patrick Smink, der er global serviceansvarlig for OHSAS 18001 i DNV GL.  

DNV GL organiserer desuden webinarer og briefing-sessioner, hvor du kan høre mere om de kommende ændringer.