DNV GL Danmark

DS 49001 CSR Ledelsessystem

Sustainability reporting services by DNV GL

Kontakt os for yderligere information

Need more information?

Yes, please

Already know what you are looking for?

Request for quote

DS 49001 stiller krav om hvilke principper, emner og processer en organisation skal arbejde med, hvis den vil kunne dokumentere, at den agerer samfundsmæssigt ansvarligt.

Fordelen ved en certificering efter DS 49001 er helt grundlæggende, at det giver ekstra tillid og troværdighed, ligesom DNV GL gennem CSR-audits vil kunne give input til beslutninger, forbedringer m.m.. Ved at implementere DS 49001 vil I kunne optimere de interne forretningsprocesser og integrere CSR-arbejdet i jeres forretning.

Miljø-, arbejdsmiljø- og kvalitetscertificerede virksomheder er allerede godt i gang med DS 49001.  DNV GL kan gennemføre enscreening, som skaber overblik over styrker og mangler i forhold til DS 49001. Det kan f.eks. ske i forbindelse med de årlige audit, som allerede gennemføres i dag.

DNV GL Business Assurance leverer certificering efter DS 49001.

Kontakt os for yderligere information

Need more information?

Yes, please

Already know what you are looking for?

Request for quote

Related services you might find interesting: