DNV GL Danmark

EN 1090 - Certificering af Stålkonstruktioner

Construction Products Directive

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information

Ja tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Certificering af stål og aluminiumkomponenter i overensstemmelse med EN 1090-1

Nye krav til CE-mærkning af stål og aluminium

Senest 1. juli 2014 skal stål- og aluminiumkonstruktioner være CE-mærket, når de bliver leveret af producenter og leverandører til bygge- og anlægssektoren. Forudsætningen for at CE-mærke virksomhedens produkter er, at virksomheden er certificeret i henhold til DS/EN 1090-1 af et notificeret certificeringsorgan.

FPC - Factory Production Control

For at opfylde kravene til skal du implementere Factory Production Control ledelsessystem der styrer, at dine stål- og aluminiumprodukter stemmer overens med kravspecifikationen og forudsætningerne i dimensioneringsgrundlaget. FPC ledelsessystemet skal omfatte procedurer, regelmæssige inspektioner, prøvninger og vurderinger samt anvendelse af resultaterne til styring af materialer, der indgår i din konstruktion. 

ISO 3834 og ISO 9001

FPC kan tage udgangspunkt i et ISO 3834-system eller ISO 9001-system, det skal dog være specifikt tilpasset kravene i EN 1090-1. I

 

ITC – Initial Type Calculation

Hvis du er ansvarlig for at dimensionerer komponenter skal FPC indeholde en procedure for projekteringsfasen og dimensioneringen skal deklareres (ITC – Initial Type Calculation). 

Prøvning og overvågning

Du skal løbende overvåge både projekteringen og fremstillingen gennem stikprøvekontrol som dokumenteres med sporbarhed af personale, udstyr og medgåede materialer. 

CE-mærkning

Endelig skal du certificeres i henhold til EN 1090-1 så du har lov til at CE-mærke dine produkter. Det overvåges af et bemyndiget organ. Overvågningen sker som audit gennemført af det bemyndigede organ.

Hvordan kommer jeg videre?

For at opnå certificering skal din virksomhed implementere et effektivt system der opfylder kravene i EN 1090 standarden. DNV kan gennemføre certificeringen og dermed sikrer at I kan leve op til kundekrav og de kommende lovkrav.

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information

Ja tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: