DNV GL Danmark

FSSC 22000 Version 5 Lead Auditorkursus baseret på ISO 22000:2018 – Fødevaresikkerhed - CQI IRCA-certificeret kursus, reference: 2210

FSSC 22000 – Food Safety System Certification Scheme

Formålet med dette kursus er at give deltagerne den fornødne viden og færdigheder for at gennemgøre første-, anden- og tredjepartsaudits af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed i henhold til ISO 22000:2018 og FSSC 22000, version 5. Kurset er baseret på ISO 19011, ISO 22003 og ISO 17021.


Udbytte

Efter kurset er deltagerne i stand til:

 • at forklare formålet med et ledelsessystem for fødevaresikkerhed og de forretningsfordele, der knytter sig til en forbedret performance af ledelsessystemet for fødevaresikkerhed
 • at forklare auditors rolle ved planlægning, udførelse, rapportering og opfølgning i forbindelse med audit af et ledelsessystem for fødevaresikkerhed i overensstemmelse med ISO 22000:2018, FSSC 22000 version 5 (og ISO 22003 og ISO 17021) og ISO 19011
 • at kunne foretage planlægning, udførelse, rapportering og opfølgning af en audit i overensstemmelse med ISO 22000:2018 og FSSC 22000 version 5.

Målgruppe

Kurset henvender sig til ansatte i fødevareindustrien med basal viden om kravene i ISO 22000:2018, FSSC 22000 version 5, som har brug for at opbygge den fornødne viden og kompetencer for at gennemføre procesorienteret audit af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed. 

Forudsætninger

For optimalt udbytte af kurset anbefaler vi, at du har basal forhåndsviden om: 

 • Krav til ledelsessystemer for fødevaresikkerhed i henhold til ISO 22000:2018 og FSSC 22000 version 5 
 • Principper for fødevaresikkerhed, herunder basisprogrammer specificeret i ISO/TS 22002 (hele serien) og HACCP
 • Sammenhængen mellem fødevaresikkerhed og tilvejebringelse af sikre fødevarer med henblik på at forhindre eller minimere den sundhedsskadelige effekt på menneskers helbred, og den proaktive forbedring af den generelle fødevaresikkerhed
 • Bevidsthed om relevent national eller lokal FSMS lovgivning og krav

Vidste du at

For optimalt udbytte af kurset anbefaler vi, at du har basal forhåndsviden om: 

 • Kursusdeltagerne vurderes løbende gennem kursets 5 dage
 • Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen (2 timer)
 • Vores professionelle undervisere guider dig igennem kurset for at sikre, at du har mulighed for at bestå den løbende evaluering og blive indstillet til eksamen
 • Forvent at der kan være behov for at læse op på materiale om aftenen
 • Kursister, der gennemfører kurset på en tilfredsstillende måde og består eksamen, vil opfylde trænings-/uddannelseskravene for initial certificering som CQI-IRCA FSMS auditor. 
 • Du kan registrere dit CQI-IRCA certifikat og få adgang til fordele via www.quality.org

Kontakt os for yderligere information

Birgit Lund Nielsen Training Manager DNV GL
Birgit Lund Nielsen

Training Manager, +45 39457093

Send email Tlf: +45 39457093

Tilmeld dig kurset her

TILMELDING

Hvornår:

Add to calendar 2020/09/14 09:00 2020/09/18 18:00 FSSC 22000 Version 5 Lead Auditorkursus baseret på ISO 22000:2018 – Fødevaresikkerhed - CQI IRCA-certificeret kursus, reference: 2210 Formålet med dette kursus er at give deltagerne den fornødne viden og færdigheder for at gennemgøre første-, anden- og tredjepartsaudits af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed i henhold til ISO 22000:2018 og FSSC 22000, version 5. Kurset er baseret på ISO 19011, ISO 22003 og ISO 17021.
https://www.dnvgl.dk/training/fssc-22000-version-5-lead-auditorkursus-baseret-pa-iso-22000-2018-fodevaresikkerhed-cqi-irca-certificeret-kursus-reference-2210-94279
This only adds the event to your calendar, please remember to register for this event.
Frederik VI´s Hotel, Odense false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Available dates and venues

Varighed:

5 dage

Pris:

Prisen dækker kursus i 5 dage, kursusmateriale og prøveeksamen samt eksamen. Prisen for kurset uden overnatning og uden middag om aftenen er 25.800 kr. ekskl. moms. Prisen for overnatning og middag om aftenen er 4.400 kr. ekskl. moms. Hvis du ønsker overnatning og middag om aftenen, kan dette vælges ved tilmelding.


Udbytte

Efter kurset er deltagerne i stand til:

 • at forklare formålet med et ledelsessystem for fødevaresikkerhed og de forretningsfordele, der knytter sig til en forbedret performance af ledelsessystemet for fødevaresikkerhed
 • at forklare auditors rolle ved planlægning, udførelse, rapportering og opfølgning i forbindelse med audit af et ledelsessystem for fødevaresikkerhed i overensstemmelse med ISO 22000:2018, FSSC 22000 version 5 (og ISO 22003 og ISO 17021) og ISO 19011
 • at kunne foretage planlægning, udførelse, rapportering og opfølgning af en audit i overensstemmelse med ISO 22000:2018 og FSSC 22000 version 5.

Målgruppe

Kurset henvender sig til ansatte i fødevareindustrien med basal viden om kravene i ISO 22000:2018, FSSC 22000 version 5, som har brug for at opbygge den fornødne viden og kompetencer for at gennemføre procesorienteret audit af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed. 

Forudsætninger

For optimalt udbytte af kurset anbefaler vi, at du har basal forhåndsviden om: 

 • Krav til ledelsessystemer for fødevaresikkerhed i henhold til ISO 22000:2018 og FSSC 22000 version 5 
 • Principper for fødevaresikkerhed, herunder basisprogrammer specificeret i ISO/TS 22002 (hele serien) og HACCP
 • Sammenhængen mellem fødevaresikkerhed og tilvejebringelse af sikre fødevarer med henblik på at forhindre eller minimere den sundhedsskadelige effekt på menneskers helbred, og den proaktive forbedring af den generelle fødevaresikkerhed
 • Bevidsthed om relevent national eller lokal FSMS lovgivning og krav

Vidste du at

For optimalt udbytte af kurset anbefaler vi, at du har basal forhåndsviden om: 

 • Kursusdeltagerne vurderes løbende gennem kursets 5 dage
 • Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen (2 timer)
 • Vores professionelle undervisere guider dig igennem kurset for at sikre, at du har mulighed for at bestå den løbende evaluering og blive indstillet til eksamen
 • Forvent at der kan være behov for at læse op på materiale om aftenen
 • Kursister, der gennemfører kurset på en tilfredsstillende måde og består eksamen, vil opfylde trænings-/uddannelseskravene for initial certificering som CQI-IRCA FSMS auditor. 
 • Du kan registrere dit CQI-IRCA certifikat og få adgang til fordele via www.quality.org

Datoer & Lokation

Datoer Lokation
Datoer
14.-18. september 2020  
Lokation

Odense

Datoer
16. -20. november 2020  
Lokation

Odense

Interne kurser for din virksomhed

Kontakt os