DNV GL Danmark

Grundlæggende Kvalitetsledelse

Formålet med kurset er at give deltagerne et grundlæggende kendskab til kvalitetsledelsessystemer og kravene i ISO 9001 standarden.

Kontakt os for yderligere information

Har du spørgsmål til kurset?

kontakt os

Tilmeld dig kurset her

TILMELDING
Quality Management

Training Information

 • Varighed:

  2 dage

 • Pris:

  11.800 DKK (ex. moms) Prisen er ekskl. overnatning og middag om aftenen. På kurset vil der blive stillet lånekopier til rådighed af DS/EN ISO 9000 og 9001.

 • Yderligere information:

  Se desuden afbestillingsbetingelser og praktiske oplysninger om kurser, konferencer og temadage hos DNV GL på www.dnvgl.dk/betingelser

 • When:
  Add to calendar 2019/04/24 08:00 2019/04/25 16:00 Grundlæggende Kvalitetsledelse Formålet med kurset er at give deltagerne et grundlæggende kendskab til kvalitetsledelsessystemer og kravene i ISO 9001 standarden.
  https://www.dnvgl.dk/training/grundlaeggende-kvalitetsledelse-28426
  This only adds the training to your calendar, please remember to register for this training.
  false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Datoer & Lokation

Datoer
Lokation
Datoer
24.-25. april 2019
Lokation

Odense

Datoer
8.-9. oktober 2019
Lokation

Odense

Om Grundlæggende kvalitetsledelses kurset

Dette kursus henvender sig bredt til medarbejdere, der arbejder med opbygning, implementering og vedligeholdelse af kvalitetsledelsessystemer baseret på kravene i ISO 9001.

Kurset giver desuden den fornødne grundviden til dig, der efterfølgende skal deltage i IRCA-certificeret Lead Auditorkursus i kvalitetsledelse.

På kurset får du viden om:

 • Kravene i ISO 9001
  • Hvilke krav er der og hvordan skal de fortolkes?
 • Kvalitetsprincipper og -begreber:
 • Plan-Do-Check-Act-cirklen (PDCA)
 • Almindeligt anvendte kvalitetsledelsestermer og definitioner
 • De 8 kvalitetsprincipper
 • Procesorientering anvendt i et kvalitetsledelsessystem
 • Sammenhængen mellem kvalitetsledelse og kundetilfredshed

Målgruppe:

Kurset henvender sig til medarbejdere med begrænset viden om ISO 9001-standarden og/eller dem, der:

 • Skal implementere kravene i standarden
 • Skal gennemføre intern audit af kvalitetsledelsessystemer
 • Skal deltage i vedligeholdelse af virksomhedens kvalitetsledelsessystem
 • Skal deltage i IRCA-certificeret Lead Auditorkursus i kvalitetsledelse

Udbytte:

Efter kurset vil du være i stand til:

 • At definere kvalitetsprincipperne og forstå, hvordan de bidrager til virksomhedens performance
 • At skitsere den grundlæggende struktur i ISO 9001-standarden
 • At skitsere begreberne i procesorientering
 • At beskrive hensigten med kravene i ISO 9001

Oplysninger:

Kursusformen er en kombination af teoretiske indlæg og praktiske øvelser.

Interne kurser for din virksomhed

Kontakt os