DNV GL Danmark

Infektionshygiejnisk rengøring i sundhedssektoren

Undersøgelser viser, at helt op til 35% smitte kan undgås ved god forebyggende hygiejne og rengøring. Effektiv afbrydelse af såkaldte smitteveje kan ske ved at rengøre med infektionshygiejnisk fokus efter standarden DS 2451-10.

Kontakt os for yderligere information

Birgit Lund Nielsen Training Manager DNV GL Birgit Lund Nielsen
Training Manager

Tilmeld dig kurset her

TILMELD DIG HER
SHARE:
PRINT:
Risk Management

Training Information

 • Varighed:

  2 dage

 • Forudsætning:

  Kurset bør suppleres med viden om DS/INSTA 800, Rengøringskvalitet – System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet.

 • Pris:

  10.700 DKK (ex. moms) Prisen dækker kursusmateriale og afsluttende test samt forplejning under kurset. Prisen er ekskl. overnatning og middag om aftenen. For reservation af dette, kontakt venligst afholdelsesstedet direkte.

 • Yderligere information:

  Se desuden afbestillingsbetingelser og praktiske oplysninger om kurser, konferencer og temadage hos DNV GL på www.dnvgl.dk/betingelser

Datoer & Lokation

Datoer
Lokation
Datoer
xx. 2018
Lokation

Odense

​Det er velkendt, at sygdom som følge af mangelfuld rengøring og forkert hygiejnisk adfærd i sundhedssektoren årligt koster det danske samfund en milliardregning pga. indlæggelse på hospital, øget pres på hele behandlingssystemet, medicin mv. – for ikke at tale om de menneskelige omkostninger som sygdom betyder for den enkelte borger, pårørende og samfund.

På kurset Infektionshygiejnisk rengøring får du med udgangspunkt i standarden DS 2451-10, Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren, krav til rengøring viden om, hvorledes man gør rent med fokus på fjernelse af smitstof, således at infektioner forebygges.

Indhold 

Du får en grundig indføring i principperne for rengøring og kvalitetskontrol i sundhedssektoren. På kurset får du bl.a. viden om:

 • Overblik over indhold i DS 2451-10, Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren
 • Sammenhængen mellem INSTA 800 og DS 2451-10
 • Gennemgang af kritiske styringspunkter
 • Hygiejneniveauer
 • Risikograder og risikofaktorer
 • Kendskab til risiko for smittespredning på de forskellige hygiejneniveauer
 • Kendskab til hygiejne ved brug af rengøringsmidler, vand og rengøringsudstyr
 • Hygiejnekrav til rengøringsudstyr samt vedligehold af dette
 • Kendskab til optørring af spild og forurening med humant biologisk materiale
 • Praktisk træning i inspektion af de 10 kritiske risikopunkter (den praktiske træning foregår på et hospital tæt på kursusstedet).

Målgruppe 

Kurset henvender sig til ansatte i sundhedssektoren (hospitaler, klinikker, plejecentre mv.), der arbejder med og/eller er ansvarlige for rengøring og/eller kvalitetskontrol. Kurset er relevant for aktører i sundhedssektoren, hvad enten man benytter interne medarbejdere til rengøring og kvalitetskontrol eller man har udliciteret opgaven til en ekstern rengøringsleverandør.

Herudover henvender kurset sig til alt sundhedspersonale med en særlig interesse i infektionshygiejnisk rengøring.

Udbytte 

Efter kurset vil du som deltager være:

 • Grundigt indført i principperne for DS 2451-10 og sammenhængen med INSTA 800
 • I stand til at fastlægge niveauer for renhed af overflader samt at anvise arbejdsprocesser, der fører til opnåelse af de fastlagte hygiejneniveauer
 • I stand til at opstille et rengøringssystem, der kan bidrage til forebyggelse af infektioner
 • I stand til at bidrage til at styre rengøringsindsatsen og derved dokumentere, forbedre og opretholde hygiejneniveauet.

Vi anbefaler at medbringe standarden: DS 2451-10 på kurset.

Afholdelsessted:

Frederik VI's Hotel
Rugårdsvej 590
5210 Odense
Tlf.: 65 94 13 13


Yderligere information: 

DNV GL Business Assurance udbyder følgende kurser om INSTA 800:

•Personcertificering efter DS/INSTA 800, videnniveau 3 (Certificeret rengøringsinspektør) 

•Personcertificering efter DS/INSTA 800, videnniveau 4 (Certificeret rengøringsplanlægger)