DNV GL Danmark

Intern audit – ISO 45001

På dette 2-dags kursus får du grundigt kendskab til og træning i de værktøjer og auditprincipper, der skal anvendes af de interne auditorer for at virksomheden får det optimale udbytte af ledelsessystemet for arbejdsmiljø. Der vil være fokus på auditorproces, auditors rolle samt standardens mindset og indhold i en auditsammenhæng. Kursets teoretiske del er baseret på den nye arbejdsmiljøledelsesstandard ISO 45001 og auditguidelinen ISO 19011.

Kontakt os for yderligere information

Har du spørgsmål til kurset?

Kontakt os

Tilmeld dig kurset

TILMELDING
SHARE:
PRINT:
OHSAS 18001

Training Information

 • Varighed:

  2 dage

 • Pris:

  DKK 11.800,- (ekskl. moms). Prisen er inkl. kursusmateriale. Prisen er ekskl. overnatning og middag.

 • Yderligere information:

  Se desuden afbestillingsbetingelser og praktiske oplysninger om kurser, konferencer og temadage hos DNV GL Business Assurance på www.dnvgl.dk/betingelser

 • When:
  Add to calendar 2019/04/03 09:00 2019/04/04 18:00 Intern audit – ISO 45001 På dette 2-dags kursus får du grundigt kendskab til og træning i de værktøjer og auditprincipper, der skal anvendes af de interne auditorer for at virksomheden får det optimale udbytte af ledelsessystemet for arbejdsmiljø. Der vil være fokus på auditorproces, auditors rolle samt standardens mindset og indhold i en auditsammenhæng. Kursets teoretiske del er baseret på den nye arbejdsmiljøledelsesstandard ISO 45001 og auditguidelinen ISO 19011.
  https://www.dnvgl.dk/training/intern-audit-iso-45001-116702
  This only adds the training to your calendar, please remember to register for this training.
  Frederik den VI’s hotel i Odense false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Datoer & Lokation

Datoer
Lokation
Datoer
3.-4. april 2019
Lokation

Odense

Datoer
20.-21. november 2019
Lokation

Odense

Om Intern audit – ISO 45001

Det anbefales, at deltagerne forud for deltagelse i dette kursus har et grundlæggende kendskab til ISO 45001 standarden, som eventuelt kan opnås ved deltagelse i kurset Grundlæggende arbejdsmiljøledelse

Formålet:

Formålet med kurset er at give deltagerne viden om og træning i hele auditprocessen. Vi har fokus på auditorværktøjer, menneskelige egenskaber som auditor og forståelsen af et procesorienteret ledelsessystem. Deltagerne trænes i at planlægge, gennemføre og afrapportere interne audits af et arbejdmiljøledelsessystem efter ISO 45001 effektivt, så virksomheden/organsationen får optimalt udbytte af systemet og af den interne audit.

Kursets teoretiske del er baseret på ISO 45001 standarden og auditguidelinen ISO 19011.

Indhold:

 • Kort introduktion til ISO 45001 og ledelsessystemet
 • Procesorienteret arbejdsmiljøledelse
 • Audit af arbejdsmiljøet jvnf. standardens punkter
 • De menneskelige aspekter ved auditering
 • Forberedelse, gennemførelse, rapportering og opfølgning af audit
 • Identifikation af afvigelser og forbedringer samt arbejdet med korrigerende handlinger
 • Intern audit som ledelsesværktøj
 • Øvelser og praktisk træning i intern audit
Kurset er en kombination af teori, øvelser og diskussion. 

Målgruppe:

Alle, der gennemfører eller er ansvarlige for intern auditering af arbejdsmiljøet efter ISO 45001.

Udbytte:

På kurset får du grundig træning i planlægning og gennemførelse af intern audit af arbejdsmiljøet, og du bliver udstyret med den kompetence og de værktøjer, der er altafgørende for, at din virksomhed får det optimale udbytte af den interne audit.

Undervisningsform:

Undervisningen foregår som en kombination af teoretiske indlæg, diskussion og praktiske øvelser.  Underviserne på kurset er selv Lead Auditorer og har stor erfaring i implementering og audit af arbejdsmiljøledelsessystemer i både private virksomheder og offentlige organisationer og som undervisere.
Kontakt os Interne kurser for din virksomhed Alle vores kurser afholdes også som interne kurser, hvis I er flere fra samme organisation, der har behov for at udvikle kompetencerne og skabe bedre resultater i fællesskab.