DNV GL Danmark

Ledelse af cyber- og informationssikkerhed

model Cyber- og informationsikkerhedsuddannelsen

Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith, Implement Consulting Group og DNV GL tilbyder kurset Ledelse af cyber- og informationssikkerhed. Uddannelsen hjælper dig til at lede indsatsen på cyber- og informationssikkerhedsindsatsen i din organisation, og giver dig overblik, viden og konkrete værktøjer, der hjælper dig til at orkestrere aktiviteter og styring af forretningsmæssige risici i organisationer, der er afhængeige af it og digitale services.

Uddannelsen giver dig overblik, viden og konkrete værktøjer, der hjælper dig til at håndtere forretningsmæssige risici relateret til cyber- og informationssikkerhed

Truslen mod cyber- og informationssikkerheden er blandt de største risici, som danske virksomheder og myndigheder står overfor i dag. Samtidig kræver lovgivning såsom databeskyttelsesforordningen og NIS-lovgivningen, at organisationer arbejder systematisk med cyber- og informationssikkerheden. Det kræver nye systemer og ikke mindst nye kompetencer at bidrage til denne opgave. Implement Consulting Group, Kammeradvokaten og DNV GL tilbyder derfor, Cyber- og informationssikkerhedsuddannelsen. 

Uddannelsen udbydes på to niveauer – Foundation og Practitioner – der sikrer dig og din organisation den nødvendige teoretiske og praktiske viden. Uddannelsen giver dig, der ønsker at bidrage til cyber- og informationssikkerheden i din organisation, kompetencer og viden, som understøtter operationelle forbedringer i organisationens cyber- og informationssikkerhed, og som styrker organisationens forretningsmæssige robusthed. Samtidig giver uddannelsen deltagerne et værdifuldt netværk.

Målgruppe

Kurset henvender sig til enhver som har ansvar for eller ønsker at bidrage til cyber- og informationssikkerhed i forhold til forretningen som f.eks. projektledere, procesansvarlige, CISO’er, informationssikkerhedskoordinatorer, compliance-medarbejdere, DPO’ere og ledere.

Foundation (2-dages kursus) 

Giver det nødvendige overblik over lovgivning, regler, standarder og værktøjer, samt sikrer dig den overordnede forståelse af cyber og informationssikkerhed der gør dig i stand til at identificere håndtere cyber- og informationssikkerhedsrisici i din organisation.

Practitioner (2-dages kursus) 

Uddannelsen bygger på den viden og de værktøjer, du fik på Foundation, og giver dig træning og yderligere viden i, hvordan cyber- og informationssikkerhed skal håndteres i praksis, og hvorledes cyber og informationssikkerhed etableres og vedligeholdes som et konstruktivt aktiv i forhold til primærforretningen.


Kursusdatoer

Foundation:

2.-3. april 2020

28.-29. april 2020

8.-9. september 2020

7.-8. oktober 2020


Practitioner:

19.-20. maj 2020

21.-22. oktober 2020

logo

Uddannelsen giver dig overblik, viden og konkrete værktøjer, der hjælper dig til at håndtere forretningsmæssige risici relateret til cyber- og informationssikkerhed

Truslen mod cyber- og informationssikkerheden er blandt de største risici, som danske virksomheder og myndigheder står overfor i dag. Samtidig kræver lovgivning såsom databeskyttelsesforordningen og NIS-lovgivningen, at organisationer arbejder systematisk med cyber- og informationssikkerheden. Det kræver nye systemer og ikke mindst nye kompetencer at bidrage til denne opgave. Implement Consulting Group, Kammeradvokaten og DNV GL tilbyder derfor, Cyber- og informationssikkerhedsuddannelsen. 

Uddannelsen udbydes på to niveauer – Foundation og Practitioner – der sikrer dig og din organisation den nødvendige teoretiske og praktiske viden. Uddannelsen giver dig, der ønsker at bidrage til cyber- og informationssikkerheden i din organisation, kompetencer og viden, som understøtter operationelle forbedringer i organisationens cyber- og informationssikkerhed, og som styrker organisationens forretningsmæssige robusthed. Samtidig giver uddannelsen deltagerne et værdifuldt netværk.

Målgruppe

Kurset henvender sig til enhver som har ansvar for eller ønsker at bidrage til cyber- og informationssikkerhed i forhold til forretningen som f.eks. projektledere, procesansvarlige, CISO’er, informationssikkerhedskoordinatorer, compliance-medarbejdere, DPO’ere og ledere.

Foundation (2-dages kursus) 

Giver det nødvendige overblik over lovgivning, regler, standarder og værktøjer, samt sikrer dig den overordnede forståelse af cyber og informationssikkerhed der gør dig i stand til at identificere håndtere cyber- og informationssikkerhedsrisici i din organisation.

Practitioner (2-dages kursus) 

Uddannelsen bygger på den viden og de værktøjer, du fik på Foundation, og giver dig træning og yderligere viden i, hvordan cyber- og informationssikkerhed skal håndteres i praksis, og hvorledes cyber og informationssikkerhed etableres og vedligeholdes som et konstruktivt aktiv i forhold til primærforretningen.


Kursusdatoer

Foundation:

2.-3. april 2020

28.-29. april 2020

8.-9. september 2020

7.-8. oktober 2020


Practitioner:

19.-20. maj 2020

21.-22. oktober 2020

logo