DNV GL Danmark

Netværk informationssikkerhed

Vores netværk for informationssikkerhed er for alle, der har ansvar for eller arbejder med virksomhedens informations- og datasikkerhed. Her kan du netværke med ligesindede fra mange forskellige typer af virksomheder og organisationer, og du kan give og få sparring til både strategiske og operationelle udfordringer med at sikre virksomhedens data og informationer.

Kontakt os for yderligere information

Mere information

Ja tak

Tilmelding til netværksmøder

TILMELDING
SHARE:
PRINT:
DNV GL Careers

Training Information

 • Varighed:

  Netværksmøderne afholdes 3 gange årligt

 • Pris:

  DKK. 5000,- (ekskl. moms) årligt

Gruppens interesseområde tager afsæt i standarden for informationssikkerhed ISO 27001 og er både relevant for certificerede virksomheder/organisationer og virksomheder/organisationer med et ikke-certificeret system.

Eksempler på emner kan være: 

 • Implementering af ISO 27001
 • Risikoanalyse af aktiver
 • Audit af ledelsessystem for informationssikkerhed
 • Informationssikkerhedspolitik
 • Inddragelse af topledelsen
 • Driftsikkerhed
 • Bortskaffelse
 • Beredskabsstyring
 • EU-dataforordningen

Cases og eksempler på successer og fejltagelser i praksis inddrages som afsæt for fælles læring, erfaringsudveksling og inspiration til problemløsning.

Dit udbytte

Der er mange fordele knyttet til deltagelse i netværk:

Bliv udfordret i et fortroligt forum
Du får adgang til et fortroligt forum, hvor du kan få sparring fra ledere og nøglepersoner på dit eget niveau. Du bliver udfordret og får uafhængig, kvalificeret sparring på dine udfordringer.

Skab forandring i din virksomhed
Et netværk giver dig inspiration til nye forretningsideer og vækstmuligheder i din virksomhed. Du får et professionelt testforum, hvor du kan afprøve nye ideer og hente inspiration til nye måder at håndtere dine opgaver på. Dermed styrker du din evne til at skabe forandring i din virksomhed. Et professionelt netværk gavner altså ikke bare dig, men også din virksomhed.

Spar tid og penge
Du optimerer din tid og dine ressourcer ved at lære af andres erfaringer med lignende udfordringer og projekter. Et netværk er en genvej til trykprøvede løsninger, og du sparer dig selv og din virksomhed for konsulenttimer og dyre fejlbeslutninger.

Dit bidrag

Skal du have noget ud af netværket, er det vigtigt, at du er indstillet på at give og dele for at få. Det betyder, at du også må være klar til at tale om dine fejltagelser – de er ofte det mest lærerige for andre at høre om. Stil dig selv og din viden til rådighed, og du vil opleve at få trefold igen.

Form og facilitering

Møderne afholdes på skift hos gruppens medlemmer, som lægger lokaler til arrangementet og sørger for forplejning.

Møderne bygger på deling af erfaringer, diskussioner samt sparring og inspiration til problemløsning. Gruppens arbejde bygger på stor fortrolighed, tillid og respekt for de informationer, der deles.

DNV GL håndterer det praktiske i forbindelse med tilmelding til møderne.

Netværket faciliteres af Nils Lau Frederiksen, ledende auditor, DNV GL.

Pris 

Pris for deltagelse i netværksgruppen er DKK 5.000,- ekskl. moms. Prisen dækker deltagelse i 3 årlige møder. To møder afholdes hos gruppens medlemmer på skift og 1 møde afholdes af DNV GL.

Prisen for deltagelse i DNV GL’s netværksgruppe for informationssikkerhed faktureres for et år ad gangen og betales forud. 

Det er en forudsætning for oprettelse af Netværket, at der er minimum 10 deltagere.

Medlemsvilkår

 • Kontingent for medlemskab af DNV GL Netværksgrupper opkræves for et år ad gangen og betales forud.
 • Medlemskabet kan til enhver tid opsiges. Opsigelse skal ske skriftligt til trainingbadk@dnvgl.com
 • Evt. overskydende kontingent refunderes ikke, men medlemskabet kan altid overdrages til en kollega, så kontingentperioden udnyttes.
 • Medlemskab af DNV GL’s Netværksgrupper er et personligt medlemskab, der er firmabetalt. Hvis et medlem skifter job, kan den ”gamle” virksomhed gøre brug af det resterende kontingent til ny medarbejder.
Tid og sted

Det årlige kontingent er på DKK 5000,- for tre årlige møder. Kontingent faktureres forud. 

Møderrække 2018:

15. marts 2018, kl. 9.00-15.00

6. september 2018, kl. 9.00-15.00

6. december 2018, kl. 9.00-15.00