DNV GL Danmark

Netværksmøder for kvalitetschefer i fødevarebranchen

DNV GL Careers

Hos DNV GL tilbyder vi netværksmøder for kvalitetschefer i fødevarebranchen. Her kan du netværke med kollegaer fra industrien og skabe nye forbindelser, som du kan trække på i det daglige. Vi sørger for inspiration, ny faglig viden og sparring samt gode ideer til, hvordan din virksomhed kan højne jeres kompetencer.

Netværkene bliver faciliteret af vores kompetente auditorer, som alle besidder solid erfaring med kvalitetssikring. Møderne bliver enten holdt på en af DNV GL’s kontorer (Aalborg, Aarhus, Fredericia eller Esbjerg) eller hos en af medlemsvirksomhederne, så du også får inspiration med hjem på det produktionsmæssige plan.

Et medlemskab af vores netværksmøde omfatter to møder om året.

Medlemsvilkår:

• Kontingent for medlemskab af DNV GL Netværksgrupper opkræves for et år ad gangen og betales forud.

• Medlemskabet kan til enhver tid opsiges. Opsigelse skal ske skriftligt til trainingbadk@dnvgl.com

• Evt. overskydende kontingent refunderes ikke, men medlemskabet kan altid overdrages til en kollega, så kontingentperioden udnyttes.

• Medlemskab af DNV GL’s Netværksgrupper er et personligt medlemskab, der er firmabetalt. Hvis et medlem skifter job, kan den ”gamle” virksomhed gøre brug af det resterende kontingent til ny medarbejder.

Sådan foregår det

Her det typiske forløb på møderne:

 1. Kort information om, hvad der rør sig inden for de forskellige standarder
 2. Bordet rundt 
 3. 1 – 2 relevante temaer pr. møde, som vi går i dybden med 
 4. Gruppearbejde – her får du indblik i de andres tilgang til temaet og kan få input til løsning af egne udfordringer
 5. Eventuel gennemgang af relevante dele af produktionen hos værtsvirksomheden - eller møde med relevante DNV GL kollegaer fra fx planlægningen, hvis mødet foregår på et DNV GL kontor

Hvornår foregår det

 • 9. juni 2020 (Fredericia)
  Emnet for netværksmødet er ”Food Fraud” & Sårbarhedsanalyser. Krav i standarderne og erfaringer fra virksomheder.

 • 18. september 2020 (Fredericia)  
  Emnet er: Leverandørvurdering, styring af leverandører. Krav i standarderne og best praksis 

Det siger vores medlemmer: 

Berit Munk, Kvalitetschef i Kohberg

Hvorfor er du med i fødevarenetværket?
”Som certificeret virksomhed – er det berigende at kunne dele erfaringer og få inspiration fra andres erfaringer – derfor er jeg med i fødevarenetværket.”

Hvad får du ud af din deltagelse? – eller hvad er det vigtigste du opnår igennem din deltagelse?
”Kontakter på kryds og tværs – giver større adgang til sparring og inspiration”.

Kontakt os for yderligere information

Birgit Lund Nielsen Training Manager DNV GL
Birgit Lund Nielsen

Training Manager, +45 39457093

Send email Tlf: +45 39457093

Tilmelding til netværksmøder

TILMELDING

Hvornår:

Add to calendar 2020/06/09 09:00 2020/06/09 18:00 Netværksmøder for kvalitetschefer i fødevarebranchen Hos DNV GL tilbyder vi netværksmøder for kvalitetschefer i fødevarebranchen. Her kan du netværke med kollegaer fra industrien og skabe nye forbindelser, som du kan trække på i det daglige. Vi sørger for inspiration, ny faglig viden og sparring samt gode ideer til, hvordan din virksomhed kan højne jeres kompetencer.
https://www.dnvgl.dk/training/netvaerksmoder-for-kvalitetschefer-i-fodevarebranchen-75126
This only adds the event to your calendar, please remember to register for this event.
false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Available dates and venues

Varighed:

Netværksmøderne afholdes 2 gange årligt

Pris:

DKK. 3.300,- (ekskl. moms) årligt

Netværkene bliver faciliteret af vores kompetente auditorer, som alle besidder solid erfaring med kvalitetssikring. Møderne bliver enten holdt på en af DNV GL’s kontorer (Aalborg, Aarhus, Fredericia eller Esbjerg) eller hos en af medlemsvirksomhederne, så du også får inspiration med hjem på det produktionsmæssige plan.

Et medlemskab af vores netværksmøde omfatter to møder om året.

Medlemsvilkår:

• Kontingent for medlemskab af DNV GL Netværksgrupper opkræves for et år ad gangen og betales forud.

• Medlemskabet kan til enhver tid opsiges. Opsigelse skal ske skriftligt til trainingbadk@dnvgl.com

• Evt. overskydende kontingent refunderes ikke, men medlemskabet kan altid overdrages til en kollega, så kontingentperioden udnyttes.

• Medlemskab af DNV GL’s Netværksgrupper er et personligt medlemskab, der er firmabetalt. Hvis et medlem skifter job, kan den ”gamle” virksomhed gøre brug af det resterende kontingent til ny medarbejder.

Sådan foregår det

Her det typiske forløb på møderne:

 1. Kort information om, hvad der rør sig inden for de forskellige standarder
 2. Bordet rundt 
 3. 1 – 2 relevante temaer pr. møde, som vi går i dybden med 
 4. Gruppearbejde – her får du indblik i de andres tilgang til temaet og kan få input til løsning af egne udfordringer
 5. Eventuel gennemgang af relevante dele af produktionen hos værtsvirksomheden - eller møde med relevante DNV GL kollegaer fra fx planlægningen, hvis mødet foregår på et DNV GL kontor

Hvornår foregår det

 • 9. juni 2020 (Fredericia)
  Emnet for netværksmødet er ”Food Fraud” & Sårbarhedsanalyser. Krav i standarderne og erfaringer fra virksomheder.

 • 18. september 2020 (Fredericia)  
  Emnet er: Leverandørvurdering, styring af leverandører. Krav i standarderne og best praksis 

Det siger vores medlemmer: 

Berit Munk, Kvalitetschef i Kohberg

Hvorfor er du med i fødevarenetværket?
”Som certificeret virksomhed – er det berigende at kunne dele erfaringer og få inspiration fra andres erfaringer – derfor er jeg med i fødevarenetværket.”

Hvad får du ud af din deltagelse? – eller hvad er det vigtigste du opnår igennem din deltagelse?
”Kontakter på kryds og tværs – giver større adgang til sparring og inspiration”.

Datoer & Lokation

Datoer Lokation Emne
Datoer
9. juni 2020                                     
Lokation
Fredericia            
Emne
Sårbarhedsanalyse. Hvilke krav er der i standarderne? Hvordan laver jeg min sårbarhedsanalyse, metoder, implementering og opfølgning. Hvilke erfaringer har vi fra audit?
Datoer
18. september 2020                                   
Lokation
Fredericia        
Emne
Leverandørvurdering. Hvilke krav er i standarderne? Risikoanalyser, metoder, implementering og opfølgning. Almindelige afvigelser fra audit

5 takeaways

Få 5 takeaways fra vores netværksgruppe for kvalitetschefer i fødevarebranchen

5 takeaways

Få 5 takeaways fra vores netværksgruppe for kvalitetschefer i fødevarebranchen