DNV GL Danmark

Psykisk arbejdsmiljø

OHSAS 18001

440.000 danskere er på lykkepiller, 35.000 er sygemeldt hver dag på grund af stress og 29% svarer at de har været vidne til mobning på arbejdet inden for de sidste 12 måneder.

Om Psykisk arbejdsmiljø- virksomhedernes største udfordring?

440.000 danskere er på lykkepiller, 35.000 er sygemeldt hver dag på grund af stress og 29% svarer at de har været vidne til mobning på arbejdet inden for de sidste 12 måneder.

Ovenstående tal er bare nogle eksempler på de udfordringer, som direkte eller indirekte påvirker det psykosociale arbejdsmiljø, i daglig tale kaldt psykisk arbejdsmiljø. Udover det etiske og helbredsmæssige aspekt for de mennesker, der bliver ramt af psykiske arbejdsmiljøproblemer, så udgør det også en økonomisk byrde for både samfundet og de organisationer, der bliver berørt af problemer med det psykiske arbejdsmiljø.
Derfor må en målrettet indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø både indeholde et menneskeligt og et økonomisk incitament. Med andre ord, det kan betale sig at investere i at forstå, hvordan man arbejder struktureret og målrettet med det psykiske arbejdsmiljø.
Derfor har DNV GL udviklet en workshop, der henvender sig til organisationer der i forvejen arbejder struktureret med arbejdsmiljø, evt. efter ISO 45001, og som har behov for at blive klogere på, hvordan det psykiske arbejdsmiljø bliver en del af arbejdsmiljøledelsessystemet.

Udbytte:

Efter workshoppen er du i stand til at:

 • konkretisere hvad psykisk arbejdsmiljø handler om
 • vurdere kvantitative og kvalitative målemetoder for det psykiske arbejdsmiljø
 • vurdere forebyggende og afhjælpende tiltag
 • argumentere for fordelene ved at arbejde systematisk med psykisk arbejdsmiljø

Indhold:

Du får på workshoppen mulighed for at få en større teoretisk og praktisk forståelse af:

 • hvad er psykisk arbejdsmiljø?
 • hvilke krav stiller arbejdsmiljølovgivningen?
 • hvilke faktorer påvirker det psykiske arbejdsmiljø?
 • hvordan får vi viden om det psykiske arbejdsmiljø?
 • hvor er de største udfordringer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø?
 • hvordan håndterer vi problemstillinger, der ikke er relateret til arbejdspladsen?
 • hvordan arbejder vi konkret med at forbedre arbejdsmiljøet på organisations-, gruppe- og individniveau?

På workshoppen vil øvelserne tage udgangspunkt i dine konkrete problemstillinger, så du får input til det videre arbejde med psykisk arbejdsmiljø i din organisation.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til alle der arbejder med arbejdsmiljøledelse. Det er en fordel, men ikke en forudsætning at I arbejder efter ISO 45001.

Kontakt os for yderligere information

Har du spørgsmål til kurset?

Kontakt os

Tilmeld dig kurset

TILMELDING

Varighed:

1 dag

Pris:

DKK 5.900,- (ekskl. moms)

Yderligere information:

Se desuden afbestillingsbetingelser og praktiske oplysninger om kurser, konferencer og temadage hos DNV GL Business Assurance på www.dnvgl.dk/betingelser

Om Psykisk arbejdsmiljø- virksomhedernes største udfordring?

440.000 danskere er på lykkepiller, 35.000 er sygemeldt hver dag på grund af stress og 29% svarer at de har været vidne til mobning på arbejdet inden for de sidste 12 måneder.

Ovenstående tal er bare nogle eksempler på de udfordringer, som direkte eller indirekte påvirker det psykosociale arbejdsmiljø, i daglig tale kaldt psykisk arbejdsmiljø. Udover det etiske og helbredsmæssige aspekt for de mennesker, der bliver ramt af psykiske arbejdsmiljøproblemer, så udgør det også en økonomisk byrde for både samfundet og de organisationer, der bliver berørt af problemer med det psykiske arbejdsmiljø.
Derfor må en målrettet indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø både indeholde et menneskeligt og et økonomisk incitament. Med andre ord, det kan betale sig at investere i at forstå, hvordan man arbejder struktureret og målrettet med det psykiske arbejdsmiljø.
Derfor har DNV GL udviklet en workshop, der henvender sig til organisationer der i forvejen arbejder struktureret med arbejdsmiljø, evt. efter ISO 45001, og som har behov for at blive klogere på, hvordan det psykiske arbejdsmiljø bliver en del af arbejdsmiljøledelsessystemet.

Udbytte:

Efter workshoppen er du i stand til at:

 • konkretisere hvad psykisk arbejdsmiljø handler om
 • vurdere kvantitative og kvalitative målemetoder for det psykiske arbejdsmiljø
 • vurdere forebyggende og afhjælpende tiltag
 • argumentere for fordelene ved at arbejde systematisk med psykisk arbejdsmiljø

Indhold:

Du får på workshoppen mulighed for at få en større teoretisk og praktisk forståelse af:

 • hvad er psykisk arbejdsmiljø?
 • hvilke krav stiller arbejdsmiljølovgivningen?
 • hvilke faktorer påvirker det psykiske arbejdsmiljø?
 • hvordan får vi viden om det psykiske arbejdsmiljø?
 • hvor er de største udfordringer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø?
 • hvordan håndterer vi problemstillinger, der ikke er relateret til arbejdspladsen?
 • hvordan arbejder vi konkret med at forbedre arbejdsmiljøet på organisations-, gruppe- og individniveau?

På workshoppen vil øvelserne tage udgangspunkt i dine konkrete problemstillinger, så du får input til det videre arbejde med psykisk arbejdsmiljø i din organisation.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til alle der arbejder med arbejdsmiljøledelse. Det er en fordel, men ikke en forudsætning at I arbejder efter ISO 45001.

Mere information

OHSAS 18001 / ISO 45001

OHSAS 18001/ ISO 45001 standard

Konvertering til den nye ISO 45001 standard

Kurser| Arbejdsmiljø

ISO 45001 guide

Interne kurser for din virksomhed

Kontakt os