DNV GL Danmark

QMS Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA id-nr A17898)

På vores IRCA Lead Auditorkursus i kvalitetsledelse får du en grundig indføring i principperne for et effektivt kvalitetsledelsessystem, og du bliver klædt godt på til at gennemføre procesaudit i overensstemmelse med ISO 9000-serien og ISO 19011

Kontakt os for yderligere information

Birgit Lund Nielsen Training Manager DNV GL Birgit Lund Nielsen
Training Manager
Tlf: +45 39 45 70 93
Send email

Tilmeld dig kurset her:

TILMELDING
SHARE:
PRINT:
Training services from DNV GL - Business Assurance

Training Information

 • Varighed:

  5 dage

 • Forudsætning:

  Det er en forudsætning for optimalt udbytte af kurset, at du har forhåndsviden om ISO 9001 standarden. Se uddybende forudsætninger senere i kursusbeskrivelsen.

 • Pris:

  Prisen for kurset er 25.700 kr. er inkl. overnatning.

 • Yderligere information:

  IRCA Lead Auditor er et intensivt kursus hvor dagene kan blive lange, hvorfor vi anbefaler at overnatte på kursusstedet. Se desuden afbestillingsbetingelser og praktiske oplysninger om kurser, konferencer og temadage hos DNV GL Business Assurance på dnvgl.dk/betingelser

Datoer & Lokation

Datoer
Lokation
Inkluderet
Overnatning
Bemærk
Datoer
30. maj. - 3. juni 2016
Lokation

Odense

Inkluderet
Priserne dækker udover overnatning (internatkurset) kursus i 5 dage, kick-off, kursusmateriale, dit eget eksemplar af 9001 standarden, prøveeksamen og fuld forplejning. 
Overnatning
Prisen er inklusiv ophold. Ønsker du ikke at overnatte, er prisen 22.900 kr. ekskl. moms.
Hvis du ikke ønsker at overnatte, skal dette fortælles ved tilmelding til kurset. Kan skrives i feltet: Øvrige kommentarer på tilmeldingsformularen.
Bemærk
Ved samtidig tilmelding af 3 eller flere til samme arrangement gives 10 % rabat.
Datoer
21. - 25. november 2016
Lokation

Odense

Inkluderet
Priserne dækker udover overnatning (internatkurset) kursus i 5 dage, kick-off, kursusmateriale, dit eget eksemplar af 9001 standarden, prøveeksamen og fuld forplejning. 
Overnatning
Prisen er inklusiv ophold. Ønsker du ikke at overnatte, er prisen 22.900 kr. ekskl. moms. 
Hvis du ikke ønsker at overnatte, skal dette fortælles ved tilmelding til kurset. Kan skrives i feltet: Øvrige kommentarer på tilmeldingsformularen.
Bemærk
Ved samtidig tilmelding af 3 eller flere til samme arrangement gives 10 % rabat.

Om IRCA Lead Auditorkurset (IRCA id-nr A17898)

Vores erfarne undervisere guider dig igennem hele auditprocessen fra udarbejdelse af auditprogram til afrapportering af auditresultater. Undervisningen tilrettelægges som en kombination af teoretiske indlæg, rollespil, gruppearbejde og diskussion. Kurset afsluttes med en kompetencegivende eksamen.

IRCA Lead Auditor kursets indhold:

 • Standardarderne i ISO 9000-serien
 • Kvalitetsledelsessystemet
 • Auditeringsstandarden ISO 19011
 • Auditprincipper baseret på ISO 19011
 • Planlægning, gennemførelse og opfølgning af audit
 • Afrapportering af audit
 • Auditorrollen.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til:

 • Alle, der skal gennemføre intern eller ekstern audit af kvalitetsledelsessystemer
 • Ledelsesrepræsentanter
 • Kvalitetschefer, kvalitetskoordinatorer og andre, der arbejder med kvalitetsledelse.

Udbytte:

Efter kurset er deltagerne i stand til:

 • at forklare formålet, indholdet og de indbyrdes relationer mellem ISO 9000, ISO 9001 og ISO 9004
 • at forklare auditors rolle ved planlægning, udførelse, rapportering og opfølgning i forbindelse med audit af et kvalitetsledelsessystem i overensstemmelse med ISO 19011 
 • at kunne foretage planlægning, udførelse, rapportering og opfølgning af en audit i overensstemmelse med ISO 19011 og tolkningen af ISO 9001.

Oplysninger:

Kursister, der gennemfører kurset på en tilfredsstillende måde, vil opfylde trænings/uddannelseskravene for initial certificering som IRCA QMS 2015 auditor. 

Kursisterne vil under kurset løbende blive vurderet og skal ved kursets afslutning deltage i en obligatorisk eksamen. Det vil være et krav for at bestå kurset, at kursisterne under kurset dels har opnået en tilfredsstillende vurdering dels har bestået eksamen ved kursets afslutning.

For at bestå kurset skal man opnå 70 % korrekte svar ved eksamen. Hvis en kursist ikke opnår dette resultat, kan man én gang inden for en periode på 12 måneder gå til en reeksamen, under forudsætning af at kursisten har opnået et tilfredsstillende resultat af den løbende vurdering. 

Alle kursister, der består både den løbende vurdering og eksamenen, vil få udleveret et kursuscertifikat. Hvis kursisten ikke består den løbende vurdering og afsluttende eksamen, vil kursisten få udleveret et deltagerbevis. 

Såfremt en kursist ønsker at blive registreret under IRCA, er kursuscertifikatet gyldigt i en periode på 3 år fra certifikatets udstedelsesdato. 

Forudsætning:

Det er en forudsætning for optimalt udbytte af kurset, at du har følgende forhåndsviden: 

a) Viden om følgende kvalitetsprincipper og -begreber:
 • Plan-Do-Check-Act-cirklen (PDCA)
 • Sammenhængen mellem kvalitetsledelse og kundetilfredshed
 • Almindeligt anvendte kvalitetsledelsestermer og definitioner, og de 8 kvalitetsprincipper som angivet i ISO 9001-standarden
 • Procesorientering anvendt i et kvalitetsledelsessystem
 • Model af et procesbaseret kvalitetsledelsessystem, struktur og indhold i ISO 9001.

b) Viden om kravene i ISO 9001.


Som deltager på kurset, har du mulighed for at deltage i et gratis kick-off forud for kurset, hvor vi stiller skarpt på IRCA lead auditorkursets formål og krav, og hvor du får gode råd til at øge værdien af dit kursus hos os. Se mere og tilmeld dig her.

Afholdelsessted:

Frederik VI's Hotel 
Rugårdsvej 590 
5210 Odense 
Tlf.: 65 94 13 13 

Kontakt os Interne kurser for din virksomhed Alle vores kurser afholdes også som interne kurser, hvis I er flere fra samme organisation, der har behov for at udvikle kompetencerne og skabe bedre resultater i fællesskab.